Luděk KETTNER - čištění, opravy, revize a likvidace olejových nádrží

revize nádrží
O nás

Luděk KETTNER - čištění, opravy, revize a likvidace nádrží pro skladování ropných látek

Dle ČSN 65 02 01, ČSN 75 34 15, Zákoně o vodách č. 254/2001 Sb. a manipulačních předpisů s ropnými produkty je každý provozovatel povinnen provádět pravidelné kontroly, čištění a revize nádrží na ropné produkty. Jsem odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti dle §3a odst.2 pís a) vyhl. č. 450/2005 Sb.Dle těchto norem a předpisů vzniká povinnost vyprázdnit a vyčistit i nepoužívané sklady.
čištění olejových nádrží
Naše činnost spočívá v následujících službách:
1. čištění a revize nádrží všech velikostí
2. odvoz a likvidace vytěžených kalů
3. měření síly stěn nádrží ultrazvukem
4. těsnostní zkoušky nádrží
5. těsnostní zkoušky souvisejících potrubí
6. výměna topných hadů v nádržích
7. likvidace nádrží a souvisejícího zařízení
8. demontáž kotlů a zařízení kotelen
9. čištění záchytných van a lapolů
10. odvoz a likvidace zaolejovaných vod
11. odvoz a likvidace použitých olejů
12. odvoz a likvidace použitých sorbentů
13. odvoz olejů a vod cisternou CAS 6,5 m³
14. odvoz olejů v sudech a tuhých látek kontejnerem

Ceny prováděných prací dle dohody. Odkoupení použitých olejů. 
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno
Kontaktní informaceLuděk KETTNER
čištění, opravy, revize a likvidace nádrží pro skladování ropných látek

Adresa:
Roztocká 219
Velké Přílepy
252 64 Velké Přílepy

Telefon:
+420 602 33 63 71

E-mail:
ludek.kettner@seznam.cz
IČO: 40056147

Napsat zprávu